Jeg tilbyr tradisjonell psykoterapi og psykoterapi med hest som hjelpemiddel

Er det vanskelig for deg å få hverdagen til å fungere? Sliter du med angst, depresjon, lav selvfølelse, aggresjon, spiseproblemer eller andre utfordringer som gjør det vanskelig for deg å leve et godt liv? Trenger du hjelp til å finne ut hva som er dine behov og å uttrykke dem? Sliter du med å ikke bli hørt eller respektert?

Psykolog Siv Johansen kan tilby unge og voksne psykoterapi i forhold til ulike psykiske lidelser, hjelp til selvhevdelse og en bedre håndtering av eget følelsesliv. I tillegg kan jeg tilby hjelp til arbeide med evnen din til å fungere og å kommunisere bedre i nære relasjoner. Sammen kan vi finne ut hva du trenger hjelp til og lage et tilrettelagt opplegg som passer for deg.

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar