Om

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, uteksaminert i 2005. Etter studiene har jeg jobbet med unge og voksne med ulik problematikk, angst, depresjon, rusproblematikk, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, relasjontelle problemer etc. Jeg drevet gruppeterapi med med personer med aggresjonsproblematikk og gruppeterapi med personer vokst opp med foreldre med psykiske lidelser og rusproblemer. I tillegg har jeg ledet gruppe med pårørende til rusmisbrukere.

Jeg har videreutdanning i kognitiv terapi og i å arbeide med aggresjonsproblematikk. I tillegg har jeg deltatt på ulike internasjonale kurs i forbindelse med bruk av hest i psykoterapi.