Undervisning

Jeg kan tilby undervisning generelt om ulike psykiske lidelser. I tillegg kan jeg undervise om hvordan barn, unge og voksne blir påvirket av og hvilke utfordringer de står overfor når de er eller har vært preget av foreldre med rusmisbruk (alkohol++) og/eller psykiske lidelser.

I tillegg kan jeg undervise i hvordan hest kan brukes i behandling av personer med psykiske lidelser.

Videre kan jeg tilby undervisning om hestens kommunikasjonmønster og hva vi kan lære av dette for å bli bedre i å kommunisere både med mennesker og hester.